+91 – 9554559900
bit.gkp@gmail.com
BIT

Project List-ME

 

Project List Group wise (2015-16) 7th SEM ME

GROUP

NAME OF STUDENTS

NAME OF GUIDE

PROJECT TITLE

Group 1

 1. ANURAG (H)
 2. ADITY PRATAP TIWARI
 3. AKASH TRIPATHI
 4. NITISH UPADHYAY

5.AMERNDER SINGH

S.B.LAL

 

FEM ANALYSIS OF CHASSIS FRAME

Group 2

 1. MAKSUD AHMAD KHAN

AJAY YADAV

SMOKE REDUCTION FROM VEHICLES

Group 3

 1. AZAZ AHMUD (H)
 2. BALVEER NISHAD
 3. DEEPAK MAURYA
 4. DEEPAK KUMAE
 5. BRIJMOHAN KUMAR
 6. AWANISH KUMAR

R.P YADAV

MECHANICAL CUTTER

Group 4

 1. JANMEJAY YADAV
 2. KUNDAN YADAV
 3. ANUPENDRA RAI
 4. RAHUL GUPTA (H)
 5. ANSUMAN TRIPATHE

SATYA PRAKASH

HYDRAULIC FLOOR CRANE

Group 5

 1. ARUN MALL(H)
 2. NIKHIL VERMA
 3. AMAN SRIVASTAV
 4. ABHISHEK SINGH
 5. KUNAL

RISHIKANT SAHANI

QUADROPTER

Group 6

 1. AJIT TIWARI(H)
 2. RAHUL MISHRA
 3. AMITESH  SHARMA
 4. ABHISHEK SHARMA

L N MISHRA

SOLAR TRACKER

Group 7

 1. HIMANSHU RAJ(H)
 2. MUKESH KUMAR
 3. MOND KALID
 4. KAMLESH SHARMA

GANGA SAGAR

REGENERATIVE BRAKING

Group 8

 1. ANKIT TIWARI
 2. DHEERAJ SHARMA(H)
 3. NIKHIL MISHRA
 4. DEEPAK SHIKLA
 5. ASIT TIWARI

L N MISHRA

TRIPLEX ANALYSIS OF STEEL

Group 9

 1. PRAVEEN PATHAK(H)
 2. PRAVEEN VISHWAKARMA
 3. RAHUL SINGH
 4. RAJNISH SINGH
 5. CHANDRESHEKHAR SINGH

ALOK PANDEY

SOLAR CYCLE

Group 10

 1. KRISHNA YADAV
 2. NITIN
 3. AMAN
 4. DEEPSHIKHA
 5. ATUL CHAUHAN

RAHUL SRIVASTAV

ABS FOR BIKE

Group 11

 1. VIKAS YADAV
 2. GYAENENDRA KUMAR
 3. PRADEEP YADAV
 4. DHANKESWER
 5. ANUPENDRA
 6. ABHISHEK

SACHIDANAND

DESIGN OF CERVICAL BONE

Group 12

 1. NAGESHWER MISHRA(H)
 2. RAJEEV SINGH
 3. PRATAP SINGH

SACHINE YADAV

ANTICORROSION SYSTEM

Group 13

 1. MANOJ
 2. RAJAT
 3. AKASH
 4. NITISH
 5. NABIN
 6. PAPPU(H)

RISHIKANT SAHANI

MODIFIED WIND MILL