+91 – 9554559900
director@bit.ac.in
BIT

Class Representative ASH-1

Class Representative ASH-1

Sr. No.

Name of Students CR

SECTION

Class

1

 MANVENDRA CHAUDHARY

E-1

CE

 AVANTIKA MISHRA

E-2

 VIKASH KUMAR KANNAUJIA

F-1

 AKRITI GUPTA

F-2

2

 YASH JAISWAL

G-1

CS

 ANAMIKA MISHRA

G-2

 ARYANSH GUPTA

H-1

IT

 PRAGATI SINGH 

H-2